Påsksammanställning

Långsiktig portöfljstrategi, jag köper inte aktier jag investerar i bolag…

Min placeringsstrategi är långsiktighet ala Buffet. På så sätt behöver jag inte ta hänsyn till kortsiktiga trender eller svängningar. Jag har samma tidhorisont i mina placeringar som när man planterar skog. Köp och låt vara, men ibland behöver man gå in i skogen och gallrar ut de svaga träden/bolagen.

Vidare kan man lite förenklat säga att jag strävar efter att ha 60-70% i växande utdelningsbolag och 30-40% i små-, och högrisk- och turn aroundbolag.

Veckoanalys
I sedvarnlig ordning har jag gjort en veckoanalys. Likt förra veckan toppar Fingerprint listan och Dannemora ligger i botten. Jays har tappat några placeraringar pga en svag rapport, dock ser det fortsatt ljust ut.

Intressant klipp om Dannemora, än är hoppet inte ute:
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/svtuppland/dannemora-gruva-behover-mer-pengar

Inga köp gjordes under veckan.

Fördelning utdelning- små- och turnaroundbolag
PortföljJust nu avviker min portfölj ganska kraftigt från min strategi, detta på grund av några enkla faktorer:
Vissa av små/högriskbolagen har haft en stark utveckling de senaste månaderna. Då syftar jag främst på Fingerprint, Jays (trotts raset) och Cavotec.

I turnaround segementet återfinns SAS, bolaget har gått starkt det senaste 4 månaderna.

Just just har jag 5,58% i likvida medel några procent av dessa ska placeras i stabila utdelningsbolag under våren/sommaren, detta så att jag följer min strategi bättre. I dagsläget ser jag inget bolag som ser riktigt lockande ut. Jag kommer att avvakta och invänta rekyl. Det finns en riska att Nordkorea kommer att skapa lite turbulens på marknaden.

Annons

Kalldusch från Jays

Vilken dag!

Marknaden visade tydligt vad den tyckte om Jays rapport idag, ett ras ner i källaren. En omsättning på 21,1 MSEK och ett resultat på 1,7 MSEK var långt under marknadens förväntningar.

Läser man rapporten ser man att försäljningen i November och December var låg pga att återförsäljare hade köpt på sig stora lager av hörlurar kvartalet innan. Föregående år köpt återförsäljarna in lager i Nov-Dec (vilket syntes i rapporten som publicerades i mars). Det blir således ointressant att jämföra de olika kvartalen.

Januari var en stark månad och stod för 50% av kvartalets intäkter, alltså ca 10,5 MSEK. En förväntad kvartalsomsättning på ca 30 MSEK kronor är alltså inte helt uppåt väggarna.

Vidare presenterades diverse roliga läsning om om hur tillbehörs- och hörlursmarkanden expanderar vilket är grundmotorn i varför Jays kommer att fortsätta att expandera. Bruttomarginalen var bra på 40% och kostnaderna håller nere.

I övrigt bjöds det inte på några större nyheter. Bolaget lägger stor kraft på kommande produktlanseringar som lanseras framåt sommaren. Det ska bli spännande att följa hur JAYS tar ”Mobil Music” till nästa nivå.

Det händer saker i Ratos…

Först SF nu Nebula Oy för 82,5 miljoner Euro.

I korthet
Nebula är ett finskt företag som tillhandahåller molntjänster till små och medelstora företag. Ratos förvärvar 75% av bolaget,  Rite Ventures har kvar 15% och 10% har nyckelpersoner kvar.

Omsättning 2012: 24,2 miljoner Euro
EBITA 2012: 8,1 miljoner Euro
Antal kunder: 34 000 st
Antal anställda: 110 st
Datorcenter i: Finland, London, Singapore.
Årlig tillväx sen 2006: 26%
90% av försäljningen är abonnemangsbaserad. 

Kommentar:
Molntjänster är fortfarande något nytt och relativ oprövat, dock tror jag mer och mer att lagra data online. Potentialen är stor samtidigt som risken är stor. Priset på denna typ av bolag känns alltid lika svårt. Men utan att vara vidare påläst om bolaget känns det som ett spännande och intressant förvärv. Jag gillar även att majoriteten av försäljningen är abonnemangsbaserad samt att ägarna/nyckelpersonerna är bundna till företaget.

Veckoanalys av portföljen.

Då var det helg och dags att göra min veckoanalys som jag göra varje helg.

Min veckoanlays går ut på att jag rankar min portfölj med alla bolag jag äger. Det bolag som ligger mest procentuellt plus högst upp och mitt sämsta innehav längst ner. Detta gör jag varje helg så att jag kan följa min portföljs utveckling. Genom att gå igenom varje bolag varje vecka får jag en bra överblock av vad som drar  upp portföljen och vad som agerar sänke.

Jag skriver även ner vilka köp/säljtransaktioner jag gjort samt hur jag resonerade när jag genomförde dem. Detta så att jag kan gå tillbaka och försöka dra någon lärdom av mitt agerande. Jag skriver även ner vilka bolag som jag ska bevaka inför kommande vecka. Tex så kommande vecka kommer jag att bevaka Lundin Mining. Bolaget börjar se billigt och jag tror att vi snart har slagit i botten. Flera köprekommendationer har kommit den senaste tiden, dock bryr jag mig inte specifikt om dem men det bidrar att intresset kring bolaget ökar.

Kommande vecka kommer jag med stor spänning att följa JAYS. Rapporten närmar sig och då brukar det bli stora kursrörelser. Jag tror att bolaget kan överraska positivt och jag väntar med spänning!
Bild
Denna vecka påminner om tidigare veckor, Fingerprint i topp och ett mindre gruvbolag i botten:
1. Fingerprint +325%
2.

21.
22. Dannemora -56%

Kommentar:
Fingerprint har gått väldigt starkt den senaste veckan och jag tror kommande vecka kommer vara minst lika starkt, pga insiderköpen som var i veckan samt att PM säkert kommer.

I botten ligger (som vanligt) Dannemora. Procentmässigt ser det förkastligt ut (kommer snitta ner mig pga NE). Dannemora är ett bolag som kommer att ligga i min portfölj ett bra tag framöver. Jag ser på den extrema kursutvecklingen som en överreaktion, (kanske pga Northland, dåligt förtroende på små gruvboalg..).Gruvan är igång logistiken är på plats, nu skall kursen upp.

Värdeinvestering och världens åttonde underverk

Varför intresserad sig för värdeinvestering och långsiktiga investeringsfilosofier? Detta är en fråga många kanske ställer sig i en värld där allt går snabbare och konsumtionen blir mer och mer betydande för den fortsatta ekonomiska utvecklingen.

På senare år ha investerare som Warren Buffet och vår svenske Nässjöprofil Lennart ”Stinsen” Israelsson fått allt mer genomslag för sina tankar kring långsiktighet och att investera i stabila bolag.

Jag tänkte nedan beskriva vad som fick många av oss walsundare att intressera oss för dessa filosofier. För att göra detta tänkte jag ta hjälp av världens åttonde underverk och ett enkelt räkne-exempel. Jag vill även illustrera vikten av att få snöbollen (lästips ”The Snowball – Warren Buffet and the business of life”) att rulla tidigt.

I exemplet nedan ser ni två sparare. Den ena gör som de flesta, konsumerar pengarna i unga år för att sedan börja spara efter ett antal år, i detta exempel 7 år efter att sparare 1 påbörjat rullandet av sin ”snöboll”. Sparare 2 ser till att sparare under 20 år, medan spararen1 har en filosofi om att gå ut hårt för att sedan utnyttja världens åttonde underverk, ränta på ränta effekten.

Förutsättningar Årsspar 2 000 kr
Årlig avkastning 10%
Sparare 1 Sparare 2
Insats Portföljvärde Insats Portföljvärde
2013 2 000 kr 2 000 kr 0 kr
2014 2 000 kr 4 200 kr 0 kr
2015 2 000 kr 6 620 kr 0 kr
2016 2 000 kr 9 282 kr 0 kr
2017 2 000 kr 12 210 kr 0 kr
2018 2 000 kr 15 431 kr 0 kr
2019 2 000 kr 18 974 kr 0 kr
2020 20 872 kr 2 000 kr 2 000 kr
2021 22 959 kr 2 000 kr 4 200 kr
2022 25 255 kr 2 000 kr 6 620 kr
2023 27 780 kr 2 000 kr 9 282 kr
2024 30 558 kr 2 000 kr 12 210 kr
2025 33 614 kr 2 000 kr 15 431 kr
2026 36 976 kr 2 000 kr 18 974 kr
2027 40 673 kr 2 000 kr 22 872 kr
2028 44 741 kr 2 000 kr 27 159 kr
2029 49 215 kr 2 000 kr 31 875 kr
2030 54 136 kr 2 000 kr 37 062 kr
2031 59 550 kr 2 000 kr 42 769 kr
2032 65 505 kr 2 000 kr 49 045 kr
2033 72 055 kr 2 000 kr 55 950 kr
2034 79 261 kr 2 000 kr 63 545 kr
2035 87 187 kr 2 000 kr 71 899 kr
2036 95 905 kr 2 000 kr 81 089 kr
2037 105 496   kr 2 000 kr 91 198 kr
2038 116 045   kr 2 000 kr 102 318   kr
2039 127 650   kr 2 000 kr 114 550   kr
14 000 kr 40 000 kr

Som ni ser i tabellen, så har sparare 1 totalt investerat 14 000kr och nått ett portföljvärde 2039 på 127 650kr. Sparare 2, har däremot investerat 40 000kr och endast nått ett portföljvärde 2039 på 114 550kr. Sparare 1 har alltså på ett bättre sätt utnyttjat ränta på ränta effekten. Exemplet bygger på att all avkastning återinvesteras.

En period på 27 år är för många en lång period och 127 000kr inte speciellt mycket pengar. Lek då med tanken att sparare 1 istället hade satsat ännu mer (eller tidigare) och lyckats spara 10 000kr under 7 år, sparare 1 hade då år 2039 haft ett portföljvärde på 638 000kr.

I exemplet går det givetvis leka med utvecklingen, och diskutera huruvida det är möjligt att ha en årlig avkastning om 10 % eller inte. Oavsett vilka siffror som används, så är budskapet det samma. Börja i tid och njut av världens åttonde underverk.

Nu får det vara nog! En förklaring tack!

De senaste dagarna har två insiderköp registrerats i Fingerprint. Varav det ena på 57 000st aktier! Carnegie köper 1,6miljoner aktier för 34kr. Båda köpen i närheten av ATH. 

Det känns som att VDn vet något som inte marknaden vet (kanske ingen skräll). Men tydligare besked om kunder och orderstock skulle inte vara fel att presentera för marknaden så slipper jag och många med mig spekulera om vad som händer…

För mig är insiderköp ett av de bättre signalerna man kan skicka. Det är det mycket roligt att Johan verkar ha sån stor tro på framtiden.

Som vanligt är jag lite bitter för att jag inte köpte på mig mer aktier när jag såg att snöbollen började rulla framför mig…

Förväntar mig ett PM de närmaste dagarna.

2013-03-20 CARLSTRÖM, JOHAN VD , Större Innehavare Eget Köp Aktie B 57000 432787 st  
2013-03-18 CARLSTRÖM, JOHAN VD , Större Innehavare Eget Köp Aktie B 1600 375787 st  

Plötsligt händer det…JAYS

Pang! sa det två dagar i rad och dag är vi tillbaka över 32kr, där vi hör hemma och detta utan nya PM och under hög omsättning. Det tidigare så klassiska rörelsemönster av Jays aktiekurs har denna gång uteblivit.

Jag ser det som sundare om uppvärderingen kommer efter rapport och grundar sig på fundamenta än rena spekulationer.

Bild

Rapporten är den eviga frågan, vad kan man förvänta sig?
-Det finns mycket som talar för att vi kommer få den den bästa kvartalsrapporten någonsin. Detta på grund av några enkla fakta:

– Många nya leverantörer, antalet butiker ökar konstant, för någon månad sen uppskattades antalet fysiska butiker som Jays såldes i till 7000-8000st. Vilket är en fantastisk siffra. Denna siffra bör således vara betydligt högra idag. Nya butiker syns naturligtvis inte i denna rapport.

– På grund av leverantörsbyte uteblev försäljning på vissa asiatiska marknader i föregående rapport. Dessa kommer att finnas med i kommande rapport.

– Julförsäljningen kommer delvis (inte hela) synas, årets julklapp eldade nog på försäljningen här i Sverige.

– Jays mobilapplikaation har laddats hem över 100 000 gånger samt att facebooksidans anhängare nu överstiger 100 000st. I december hade Jays ca 50 000st likes, det har således varit en kraftigt ökat intresse för bolaget.

– Jays har fortsatt fått bra recensioner/ bra publicitet från olika tidningar och nätsidor.

– På olika prisjämförelssidors topplistor har Jays legat högt placerad med flera produkter, (bl. Frankrike, England).

– Hörlursmarknaden generellt expanderar och konsumenter spenderar mer och mer pengar på sina smarta mobiltelefoner och dess tillbehör.

Rapporten
Det som kommer att bli mest spännande att läsa hur det går på den internationella marknaden.
Oavsett hur bra det går i lilla Sverige/norden så är det en begränsad marknad. Potentialen är där borta i öst och där vi vet att Jays jobbar hårt.
Därför hoppas jag på lite resultat från Business Manager for Asia / Pacific, the great Mr. Daren Chua.
Angåengde rapportens resultat så tror jag på ett resultat på cirka 4,9 miljoner en ökning med 28% från föregående kvartal.
Vidare hoppas jag även att vi får lite information om kommande produktplan samt att placera.nu inte skriver en bra analys.

Bubbla eller Guldägg?

Att 2013 tillhör Fingerprint det är ingen tvekan om, men var ska det sluta?

Värderingen har milt uttryckt skjutit i höjden utan dess like. Frågan man ställer sig är hur högt kan kursen gå?

Jag har många gånger tänkt att nu går det lite väl snabbt men då har Fingerprint hela tiden tagit fram ett nytt ess ur rockärmen och tryckt upp kursen ytterligare…

Med luddiga och hemlighetsfulla PM om design wins från hemliga mobiltelefontillvekrare är det svårt att få en riktig uppfattning om dess värde. Detta gör att det är fritt fram för att spekulera hejvillt. Var Samsung skyldig till det senaste PM 18/3 vilket gällde en mobiltelefon med Qual-commplatform? 

Räknar man på antalet potentiella mobiler som i framtiden kan innehålla en sensor från Fingerprint framstår helt plötsligt bolaget billigt med en med en potential som man sällan har skådat. Å andra sidan behövs mångmiljonvinster för att motivera dagens kurs.

Det som är fakta är att Carnegie teckat 1,6miljoner aktier till kurs 34kr, det gör man inte i en luftbubbla, fundamenta finns. Lika så tecknade Vd Johan om än en liten post på 1600st aktier igår 18/3.

Hur ska man då förhålla sig? Hausstämingen är på max, risken är hög likväl är potentialen enorm.

I slutänden handlar det om vad man själv tror.
Tror man på biometri i mobiltelefoner så kan man luta sig tillbaka, tror man att det är en bubbla utan dess lika ska man nog hålla fingrarna borta från detta bolag… ovasett är detta det mest spännande bolaget just nu!

Cavotec – ett mini-ABB

För den stora massan är detta bolag okänt. Bolaget får nästan räknas som en nykomling då det är relativt nytt på Stockholmsbörsen. Det har tidigare varit noterat på Nya Zeeland börsen.

Kort företagspresentation:
Cavotec är ett globalt företag som leverera innovativa kraftöverföringslösningar. Med Cavotecs produkter blir företag effektivare och mer miljövänliga. Bolaget verkar främst inom fyra områden, Ports & Marine,  Airports,  Mining and Tunnelling och General industry. Idag arbetar cirka 900st anställda. Företaget visar svensk ingenjörskonst när den är som bäst! 

Grundarna äger idag 54% av bolaget.

Företagen har en trevlig presentationsfilm som visar vad de gör i praktiken: http://www.youtube.com/watch?v=dy4j0UwGa-0

Cavotec senaste rapport
Senaste rapporten som lämnades var munter läsning. En kort sammanfattning/ urtagfrån rapporten:

•Accumulated revenues amounted to EUR 220,072 thousands in 2012, an increase of 15.8% compared to 2011 (189,969) 

•Adjusted operating result(1) increased 51.6% to EUR 21,494 thousands (14,174) 
•Order intake for the last twelve months rolling reached EUR 224,984 thousands 
•Order book at 31 December 2012 stood at EUR 99,145 thousands, up 4.3% compared to 2011 (95,042) 
•Record cash flow generation, with operating cash flow of EUR 11,900 thousands 
•Earnings per share increased 93% to EUR 0.173 (0.089) 
•The Board of Directors proposes a dividend of CHF 0.05 per share (0.02)

Det som är mest glädjande är att resultatet ökade med över 50% och att orderstocken är full. 

Efter rapporten har flera glädjande pm kommit, bland annat har bolag taget flera ordar varav en var på 10Miljoner Euro.

Sammanfattning

Med ökade klimatkrav kommer Cavotecs produkter efterfrågas ännu mer i framtiden. Trotts att bolaget gått väldigt bra på börsen det senaste året tror jag att det finns mycket att hämta i framtiden. Ett helt klart spännande företag.