Insynsregistret

Med jämna mellanrum brukar jag gå in på finansinspektionens hemsida och söka i deras insynsregister, http://insynsok.fi.se. Där tittar jag på köp och säljtransaktionerna. Inför varje köptransaktion jag ska göra går jag igenom den närmaste historiken. Jag ser gärna att ledningen i de bolag jag äger själva är bundna med ett stort antal aktier i bolaget, det skapar förtroende.

För några veckor sedan damp SAS årsredovisning ner i brevlådan. Väldigt fin och säljande katalog, dock lite tråkigt när man kom till sidan 86 och läser att  3 av 7 personer i koncernledningen inte äger aktier i bolaget. Det finns säkert anledningar till detta (kanske den tråkiga utvecklingen bolaget har haft) men jag ser gärna att så många personer som möjligt ska vara bundna med eget kapital i bolaget.

CAM00174 (1)

Tittar man i insynsregistret för mars månad finns några i mina ögon  intressanta iakttagelser, mestadels bolag som jag äger eller bevakar:

  • I Scania var det 11 st köp vid samma tillfälle av flera olika personer.
  • I Fingerprint har det under månaden varit flera stora köp av bla VD. Detta trotts att aktien rusat den senaste tiden. Detta tolkar jag mkt positivt.
  • Fredrik Lundberg köper i Sandvik (juridisk person och eget) vid flera tillfällen. Han har även under månaden köpt 1 000 000 aktier i Skanska.
  • Det har även varit en del mindre köp i  Ratos.

Den närmaste veckorna ska det bli spännande att följa Fingerprint och se vad som kan ha orsakat de stora insiderköpen.

Annons