Kopparberg och Ciderkungen

Hej!

Här kommer ett inlägg om Kopparberg och Ciderkungen, Peter Bronsman.

Ett av mina största portföljinnehav är Kopparberg, de producerar och säljer världens mest köpta päroncider, samt systembolagets mest sålda öl, Sofiero.

cider

Bild från Kopparbergs.se

Kopparberg är ett relativt litet bolag med ett börsvärde på 3 miljarder kronor och är noterat på en liten lista (NGM Nordic MTF) men ändå är det ett väl etablerat bolag bland bloggare och twittrare. Bolaget har över 1100 st aktieägare på Avanza och det med all rätt. Fantastiska bolag förtjänar många aktieägare. Kursutvecklingen har varit fantastisk de senaste åren.

kurs_kopparbergsKursutveckling, bild från borsdata.se

När jag letar efter nya bolag letar jag framförallt efter omsättnings- och vinsttillväxt samt en rad andra faktorer, som historik, marginaler, varumärke, marknadsandelar osv. Bolaget behöver dock inte vara billigt, det behöver endast rimligt värderat. När något är för billigt blir jag snarare osäker och skeptisk. Efter att ha tittat noggrannare på Kopparberg så inser jag att det uppfyller de flesta av mina kvalifikationer.

Det som är extra spännande med bolaget är att det är så litet och på en liten lista. Detta gör att bolaget är underanalyserat och och att många fonder är för stora för att investera i bolaget.

Jag tänkte sammanfatta läget och lite tankar kring bolaget. Detta är således inte någon analys.

I och med att bolaget är noterat på en liten lista så är redovisningskraven inte de samma som för större bolag. Det kan stundvis vara svårt att hitta information om försäljning, marknader och volymer osv. Framförallt har jag ett antal frågor/funderingar kring samarbetet med SABmiller. Informationen kring detta samarbete är högst bristfällig.
Men jag hoppas att detta blogginlägg bringar lite klarhet om hur läget är just nu.

Omsättningstillväxt – Historik

omsattning

bild från kopparbergs.se


Bolaget visar minst sagt upp en mycket stabil och jämn omsättningstillväxt.
Det enda frågetecknet jag har kring omsättning är varför det inte ökade mer än vad den gjord då man hade så fördelaktig valutahävstång det senaste kvartalet. Värt att notera är att tillväxten påverkades ej av krisen åren runt 2008. Öl och cider konsumerar man oavsett konjunktur.

Vinsttillväxt – Vinst 2015

vinstkopp

Vinst per aktie, bild från borsdata.se

Jag gillar egentligen inte att göra prognoser för en lång tid framöver. Nackdelen med prognoser är att man försöker förutspå framtiden. Historien visar att detta misslyckats allt för ofta. Jag tänkte dock endast titta två kvartal framåt.

Kopparbergs vinstökning från kvartal till motsvarande kvartal året innan har varit mycket varierande de senaste åren. Det kan därför vara svårt att dra en prognos på kommande kvartal. För kommande två kvartal har jag antagit en vinsttillväxt på 40%. Är det för högt eller lågt? Det får framtiden avgöra. Dock med det starka pundet så tycker jag det är rimligt.

Q4 2015P 2,98kr Antag ökning med 40%
Q3 2015P 3,33kr Antag ökning med 40%
Q2 2015 2,60kr ökning med 76%
Q1 2015 0,74kr ökning med 45%

Q4 2014 1,99kr ökning med 437%
Q3 2014 2.22kr ökning med 30%
Q2 2014 1,48kr ökning med 38%
Q1 2014 0,34kr ökning med 6,25%

Q4 2013 0.37kr minskning -30%
Q3 2013 1.70kr ökning med 101%
Q2 2013 1,07kr ökning med 2%
Q1 2013 0,32kr ökning med 6%

Q4 2012 0.53kr
Q3 2012 0.84kr
Q2 2012 1,05kr
Q1 2012 0,30kr

De senaste fyra kvartalen ger VPA=7,55kr vilket ger ett PE på 20, vilket känns som en sund värdering.

Helårsvinst och tillväxt
2015P: 9.65 +60%P
2014: 6.03 +74%
2013: 3.46 +27%
2012: 2,71 +18%
2011: 2.29

Om man antar prognoser med +40% vinsttillväxt kommande två kvartal handlas Kopparberg till ett PE på 15,2 för 2015 (147kr/9,65kr=15,2). Trotts kursrusningen känns värderingen således inte speciellt ansträngd. Skulle man istället titta på PEG-talet så framstår bolaget som kraftigt undervärderat (jag är dock ingen fantast av enkla linjära modeller)…

Utdelningshistroik

De senaste åren har Kopparbergs utdelning ökat ordentligt. Från 2012 till 2014 så dubblade bolaget sin utdelning, mycket imponerande.

utdelning_kopparberg

bild från borsdata.se

Historisk utdelningsandel
2014: 2,4kr pay out ratio 39,8%
2013: 1,9kr pay out ratio 54,9%
2012: 1,2kr pay out ratio 44,3%
2011: 1,2kr pay out ratio 52,4%

Snitt på pay out ration på fyra år 47,85%

Antar vi en pay out ratio på 45% för 2015P får vi en utdelning på 0,45×9,65kr=4,3kr.
Vilket ger en direktavkastning på 2,9% på dagens kurs. Att nästan ha en direktavkastning på 3% trotts senaste tidens kursrusning är inte illa.

Konkurrenters värdering
Jag har för skoj skull titta lite snabbt på andra bryggeriers värdering. De första andra bryggerier man kommer att tänka på är Carlsberg och Heineken. Dock är dessa bolag lite för stora och saknar den tillväxt som är relevant att jämföra med.

Man skulle kunna jämföra med Monster och Boston Beer Co. Inc. (SAM). Jag gillar egentligen inte att jämför bolag såhär rakt av då de skiljer så mycket i storlek, produkter och utveckling.  Dock är det två bryggerier som har kraftig tillväxt likt Kopparberg,(PS=1,7). SAM handlas med ett PE kring 30 (PS=3) och Monster runt PE = 45-50 (PS=10).

Valutarisk GBP/SEK
Kopparberg har en betydande del av sin försäljning utomlands och framförallt England. Den svaga kronan har gjort att bolagets vinsttillväxt fått en extra skjuts. Vissa påtalar att bolagets vinster är dopat av det starka pundet. Kortsiktigt så är det så men tittar man längre tillbaka så har GBP/SEK letat sig tillbaka till historiska nivåer. Man kan mena att det svaga pundet runt 2012 snarare var en avvikelse än en långsiktig nivå.

gbpsek

bild från yahoo.finance.com

Oavsett pundets utveckling så påverkas bolagets resultat kraftigt av valutautvecklingen.

Taget direkt från bolagets årsredovisning:
”En procents förstärkning av SEK mot EUR och GBP skulle
påverka resultatet negativt med 8 Mkr årligen.”

Sociala medier
Av alla de bolag jag följer så skulle jag påstå att Kopparberg är det bästa bolaget på sociala medier. De har flertalet instagramkonton och twitterkonton, ofta ett konto var varje större marknad/land.De har även tagit steg in i Snapchat där de skickar ut olika ”stories”. Det är helt klart spännande att de ligger så långt fram i sociala medier trotts att de är ett så litet företag. Till exempel har Kopparbergs brittiska twitterkonto nästan 29 tusen följare.

Idag är det nästan anmärkningsvärt att vissa bolag inte använder sociala medier mer. Man får en direktkontakt med konsumenten på ett smidigt sätt samtidigt som det är en riktad målgrupp. Detta till en mycket låg kostnad jämför med kommersiell reklam.

Samarbete med SABmiller
Som jag skrev tidigare finns det inte så mycket information att tillgå om ämnet.
Vad jag kan tyda så har samarbetet inte riktigt gett den snabba utväxling som marknaden hade hoppats på när nyheten rullades ut.

Ut urklipp från 26 Augusti 2013, http://www.entreprenor.se/

”– Avtalet med SABMiller är det största som har hänt i Kopparbergs historia. Det är förmodligen ett av de största avtalen som har träffats på den svenska bryggerimarknaden. Nu är målet att bli världens mest sålda cider, säger han.

Samarbetet med SABMiller innebär att Kopparbergs bryggeri fortsätter att brygga cidern men att Kopparbergs hamnar under SABMillers cidervarumärke.
Kopparbergs cider kommer att marknadsföras hårt av bryggerijätten, betonar Peter Bronsman.

– Vi får sätta vår egen prägel på cidern samtidigt som vi kan rida på SABMillers starka varumärke.
Det innebär att vi kan komma in på samtliga exportmarknader som vi inte finns på i dag.
Inom fem år ska vi minst ha tredubblat produktionen, säger han.”

Johns Scotts
Ett annat sätt som bolaget försöker bredda sig på är deras egna pubar – John Scotts.
Idag finns 4st i Göteborg, och en femte är på gång, de finns även i Stockholm och Sälen. De har även öppnat en i Marbella, dit kan de kan ta leverantörer för att visa upp produktutbudet. På sikt är målet att ha 100st pubar. Pubarna är vinstdrivande och omsatte 160miljoner förra året. ”Det är lite pengar jämfört med huvudkoncernen i dag, men det kommer att synas framöver”, säger Peter Bronsman

Här kommer en två år gammal videointervju med Vd Peter Bronsman. Väl värd att se.

.
.

Som vanligt glöm inte att gå in på http://www.insidevoice.se för att hitta nya spännande twitterkonton!

.

.

Avslutningsvis kan jag inte låta bli att länka till en video med Leffe från Kopparbergs 😉

Annons