Investeringskriterier

Hej

När platsar ett bolag i portföljen eller ej?

Jag tänkte skriva några rader om mina investeringskriterier.  Det är ett antal punkter som ett bolag bör uppfylla för att platsa i min långsiktiga portfölj.

För att göra detta behöver man mycket information om bolaget. Jag brukar använda mig utav Morningstar.  Där hittar du 10 års historik på de viktigaste nyckeltalen.

 1. Stabil omsättningstillväxt. Bolaget ska visa på jämn och stabil omsättningstillväxt.
 2. Stabil vinsttillväxt. . Extra intressant är att studera hur bolaget klarade sig under senaste finanskrisen.
 3. Stabil utdelningstillväxt. Titta så långt tillbaka som möjligt. Hur påverkades utdelningen under de senaste kriserna?
 4. Utdelningsandel.  Bör ej överstiga 50%.
 5. Värdering. Helst inte över PE 20. Titta även på vad den historiska värdering brukar vara.
 6. Vallgrav/trösklar. Har bolaget något som skyddar mot konkurrenter? Hur tuff är branschen? Marginaler i branschen?
 7. Försåtlig affärsmodell. Går det på ett enkelt sett förstår bolagets affärsmodell?
 8. Globalt skalbar affärsmodell utan allt för stora investeringar. Här ryker ofta gruvor.
 9. Insiders bundna till företaget. Hur ser ägarsidan ut? Äger ledningen aktier i bolaget?
 10. Antal aktier. Minskande eller ökande? Wallenstam bra exempel.
 11. Ekonomisk stabilitet. Hur ser balansräkningen ut?

Hittar du ett bolag som uppfyller samtliga eller merparten av ovanstående punkterna så har bolagets aktiekurs hängt med upp. Men ett fantastiskt bolag idag är troligtvis ett fantastiskt bolag imorgon och nu när vi är inne i en beartrend så kan det öppnas upp fina köptillfällen.

 

 

 

Annons

Jämförelse av två fantastiska bolag, Under Armour och Nike

Hej

Bakgrund
I en tid där fler och fler letar efter microbolag på obskyra listor tänker jag istället jämföra två jättar.

Låga räntor och ett lågt oljepris fortsätter att driva på konsumtionssektor. I en värld där medelklassen får ökad disponibel inkomst kommer sport retail troligtvis gå starkt.

I inlägget nedan tänkte göra en jämförelse mellan två av giganterna inom sportsegmentet, Nike och det lite nyare och utmanande Under Armour.

Varför just dessa två? De är enligt mig de två främsta inom segmentet och de har god tillväxt och god exponering mot Kina.
Se inte detta som en fulländad analys utan ett inspirationsinlägg till att titta djupare på två fantastiska bolag.

 

ualoggo

 

Kursutveckling
Nike
Aktiekursen har likt omsättningen och vinstutvecklingen haft en mycket stabil utveckling. Grafen nedan visar de senaste 10 åren. Tittar man ännu längre tillbaka ses samma mönster. Även under senaste finanskrisen klarade bolaget relativt bra. Bolaget har en fantastisk historik.

De små blå markeringarna med ett D i mitten markerar när bolaget delat ut pengar och de lila  markeringarna visar när aktien har splittats, vanligtvis 2:1. Detta gjorde senaste nu i december.

krusnike

Diagram från yahoo finance

Under Amour
UA har betydligt kortare börshistorik. Bolaget noterades 2005 och rusade 100% på första dagen. Sedan kom finanskrisen och bolaget tappade mycket i värde. Men sedan 2009 har bolaget haft en stadig uppgång. Dock har bolaget haft en liten sättning hösten 2015. Idag har UA ett börsvärde på 17 miljarder USD och Nike har ett värde på 106 miljarder USD.

uakrusDiagram från yahoo finance

Omsättning
Bolagen befinner sig i  två olika stadier, Nike har en stabil omsättningstillväxt på ca 10% per år medans UA har en mer exponentiellt ökande tillväxt. De senaste 5 åren har UAs omsättning ökat med nästan 190% medans Nikes har ökat med 60%. Det som är knäckfrågan är hur länge kan UA behålla in extrema tillväxt? Nike P/S =3,4, UA P/S=4,7

omsattning

Vinst per aktie
Båda bolag har visat den god vinsttillväxt de senaste åren med undantag för senaste finanskrisen. Från 2008 till 2009 minskade Nikes vinst per aktie med nästan 20% medans UAs minskade med 26% 2007 till 2008. Man kan tolka det som att Nike har en något mer stabil intjäningsförmåga.

epsDe senaste 5 åren har Nike haft en total vinsttillväxt på ca nästan 70% respektive 180% för UA.

Aktieutdelning
UA delar inte ut några pengar. Nike däremot har en god utdelningshistorik.  Jag har följt bolagets utdelningshistorik tillbaka till 1992 och den se mycket jämn och stabil ut. Ett av få undantag är utdelning 2008. Snitthöjningen de senaste åren brukar ligga på ca 15% (DGR7=15%). Utdelningsandelen är relativt låg ca 30%, och har så varit de senaste åren så kan man troligtvis räkna med höjd utdelning kommande år.

Direktavkastningen till dagens kurs är ca 1%.dirr

Värdering

Båda bolagen värderas med en premie jämfört med sektorsnittet. PE-talet räknat på årets vinst för Nike ligger på ca 30 och 80 för UA. Detta  efter att Nike har kommit ner -7% sen toppen och UA ca -23%. UA handlades tidigare i höstas på ett PE-tal på runt 100. Det är inte ofta man stöter på att stort bolag med ett sådant högt PEtal. Det är alltså mycket goda framtidsutsikter som är inprisat i dagens kurs.

Idag värderas Nike högre än dess historiska snitt som är runt PE=20.

Vid hög tillväxt är det intressant att ta fram PEG-talet, Nike har 2,3 och 3,4 för UA. PEG-talet är högt för båda bolaget och hade mer rimligen legat under 1.5.

Analytiker
Det är alltid intressant att stämma av vad analytikerna tror om bolagen. Speciellt när det gäller så stor och globala bolag. Det är svårt som småsparare att få en bra helhetsbild. Informationen om analytikernas estimerat kommer från Yahoo Finance.

Nike

Totalt bevakar 28 st analytiker bolaget.
På en skala 1 (starkt köp) till 5 (sälj) så ligger snittet på 1.8
Riktkursintervallet sprider sig från 32.75$ till 100$,median 73.75$, en uppsida på 17% från dagens kurs.
A
På skala 1 till 5, så ligger snittet på 2.1
Riktkurserna sprider sig från 74$ till 130$ med en mediankurs på 110$, en uppsida på  35%.

Trenden för båda bolagen är att de har fått fler positiva/höjda rekommendationer.

 
Marginaler – Net margin
Nike

Nikes net margin är bäst bland sportmärkena, främsta anledningen till detta är:
1. Nike har lyckats driva igenom en prisökning på sina produkter.
2. De har även lyckats pressa ner tillverkningskostnaderna genom  ”technology and infrastructure advancements, as well as innovations in product materials. ”
3. Man säljer mer produkter direkt till slutkonsumenten utan mellanhänder.
4. Nike säljer större del av sina produkter utomlands där de i snitt betalar 20% skatt. UA däremot säljer merparten av sina produkter i USA där de skattar 39%.

UA
UAs net margin har minskat likt gross margin. Detta behöver dock inte vara något alarmerande då bolaget satsar stort på fortsatt tillväxt och innovation, det är helt naturligt med lägre marginaler än tex Nike.

UA satsar nu stort på skosegmentet. Detta segment ( Speedform, basket sneakers och fotbollsskor) ökade med 61% ”year-over-year”. Näst på tur blir golfskor som kommer att kopplas till Jordan Spieth som sedan tidigare har sponsoravtal med UA.

marginal

Kuriosa
UA har idag över 150 miljoner registrerade Fitness-appanvändare. De direkta intäkterna från ”Connected Fitness” är idag mycket små. Men den långsiktiga strategin är att de ska bli en betydande del.

Grundkrav för investering
Nedan har jag radat upp några kriterier/tankar som jag tycker är viktiga att ha kolla på om man ska investera i ett företag. För skoj skull kan man även vikta kriterierna,  då kriterierna har olika tyngd.

viktning

Vidare saker att studera:
Det är en mängd punkter som man bör studera vidare som jag har uteslutit ur detta blogginlägg, 
1. Skuldsättning/ekonomisk stabilitet
2. Insiders/ägarstruktur
3. Framtidsutsikter, tillväxt i Kina
4. Nikes enorma återköpsprogram

Slutsats
Båda bolagen skulle passa i  min långsiktig portfölj. Det som bolagen i huvudsak fallerar på är dess höga värdering som idag är över dess historiska snitt. Jag tror absolut att båda bolagen kommer att handlas högra i framtiden. Dock kommer jag att avvakta och för söka köpa vid nedgång.

Ett fantastiskt bolag idag är troligtvis ett fantastiskt bolag imorgon, ett kasst bolag idag är troligtvis ett kasst bolag imorgon… 😉