Is i magen – avvakta

Raset fortsätter och det lära det göra ett tag till. Nu gällare det att ha is i magen och avvakta.

Det finns nu flera bolag som börjar bli intressanta. Jag tänker först och främst på Ratos. Med dagens kurs ca 54 kr, tror jag inte det är omöjligt att vi fortsätter ner mot 52 kr och då kommer jag att öka mitt innehav. På 52 kr med en utdelning på 3 kr, så blir det en fin direktavkastning. Jag irriterar mig lite på åsikter om att Susanna Campbell skulle göra ett dåligt jobb och att Arne Karlsson saknas. Vi ska inte glömma att Arne sitter kvar i styrelsen och att Susanna sitter som Vd i ett riskkapitalbolag. Jag tror Arne har mycket stort inflytande över Ratos och dess investeringar.

Även värt att notera idag är att det var insiderköp i Peab. Bolaget värderas till PE 8 för 2014 om jag minns rätt. Kan vara ett attraktivt alternativ i byggbranschen.

Annons